Múzeá v prírode a skanzeny

25.12.2020

Archeoskanzen Havránok

Archeoskanzen Havránok ponúka dotyk pradávnej histórie z obdobia Keltov. Nachádza sa len 10 minút autom, alebo do 30 minút na bicykli. Pre ostatné skanzeny čítajte ďalej.

"Na úpätí vrchu Úložisko vypínajúceho sa nad vodnou nádržou Liptovská Mara sa nachádza jedna z najvýznamnejších archeologických lokalít Liptova, lokalita Havránok. V dávnej minulosti sa tu rozkladalo niekoľko remeselnícko-roľníckych osád, ktorých obyvateľstvo bolo značne ovplyvnené kultúrou Keltov, neskôr oblasť osídlili Slovania. V súčasnosti je v lokalite vyhlásenej i za národnú kultúrnu pamiatku zriadené archeologické múzeum v prírode. Návštevník tu nájde zrekonštruované obytné, fortifikačné i kultové objekty z mladšej doby železnej, staršej doby rímskej i zo stredoveku. Za všetky možno spomenúť unikátnu opevnenú svätyňu, v ktorej sa konávali magické keltské obrady, a ktorá zohrávala v dobe svojej existencie úlohu duchovného centra ďaleko presahujúceho hranice regiónu. Taktiež tu nájdeme základy a opevnenie stredovekého zemepanského hrádku s palisádami, priekopou a obrannou vežou. Nižšie, priamo na brehu Liptovskej Mary, sa nachádza pôvodná veža stredovekého kostola Panny Márie s expozíciou zameranou na kultúrne dejiny regiónu. V areáli skanzenu sa pravidelne usporadúvajú rôzne zaujímavé kultúrne podujatia približujúce dávne keltské obrady i všedný život Keltov, staré remeslá či stredoveké šermiarske umenie. Archeologické múzeum Havránok je prístupné po červenej turistickej značke z obcí Bobrovník a Vlachy. " - zdroj vypadni.sk

Múzeum oravskej dediny

V oravskej obci Zuberec, ktorá je len 30 minút od Villa S.Gallen sa nachádza najkrajší skanzen na Slovensku. V rámci areálu sa nachádzajú viaceré originálne drevenice prenesené z rôznych kútov oravského región vrátane neskorogotického kostola sv. Alžbety a pláteníckej kúrie. Taktiež je dispozícii množstvo aktivít, ako točenie na hrnčiarskom kruhu, návšteva domácich zvierat, živá ľudová hudba, či organizované koncerty, ako aj možnosť návštevy Krčmy U Mlynára s občerstvením, či suvenírového obchod s dobovými predmetmi.

Múzeum liptovskej dediny

Nachádza sa do 30 minút od Villy S.Gallen.

Špecifikom múzea Liptovskej dediny sú jednostlivé budovy, ktoré boli prestahované z obcí, ktoré boli zaplavené po vybudovaní priehrady Liptovská Mara. Rovanako ako v Zuberci sa tu môžete obdivovať krásy slovenskej ľudovej architektúry.

Vlkolínec

Nachádza sa 35 minút od Villy S.Gallen.

Obec Vlkolínec lokalita kultúrneho dedičstva Unesco. Predstavuje tradičnú horskú osadu severného Slovenska. Okrem prehliadky samotnej dediny je možné navštíviť Roľnícky dom, kostol Navštívenia Panny Márie, dve súkromné expozície. Galéria ľudového umenia a farma. Taktiež v okolí obce je možné absolvovať viaceré prechádzka a výlety. Tu je link.

Villa S.Gallen Liptov | 2020-2021 | Vitajte a oddychujte
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!